Våre garantier

Alle prosjekter i regi av Planbo er tilsluttet en garantiordning. Planbo Garanti AS ble etablert i 2005 og har som oppgave å sikre deg forutsigbare utgifter som eier i våre prosjekter.

Husleiegaranti

Sikrer deg mot å måtte betale mer enn din andel av felleskostnaden.

Utleiegaranti

Sikrer deg garanterte leieinntekter i en nærmere angitt periode

Fulltegningsgaranti

Selv om ikke alle enheter i prosjektet er solgt, så vil du kun måtte betale for din andel av fellesgjelden.

Prisgaranti

Avtalt pris på boenheter – endelig pris

Autorisert regnskapsfører

Planbo er som forretningsfører underlagt Kredittilsynets tilsyn og kontroll.