Tomter

Planbo er alltid ute etter den beste beliggenheten. For det meste bygger vi selv. I enkelte tilfeller gjør vi tomtene tilgjengelige for andre. Planbo tilbyr tomter både innen bolig og fritidseiendom.